ANA SAYFA | TARİHÇE | YÖNETMELİKLER | GELİR KAYNAKLARI | İKTİSADİ İŞLETMELER | BAĞIŞLAR | YÖNETİM KURULU|GENEL KURUL| İLETİŞİM

 
 
   Güncel Haber - Duyuru ve Etkinlikler
 
 
 

 8.3.2016

 2015 YILI (33. DÖNEM) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI’ nın, 2015 Yılı (33. Dönem) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Mart 2016 Cumartesi günü saat 14.00’de Atakum İlçesi İncesu Mevkiindeki OMTEL DENİZ OTEL’ de, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 Mart 2016 Cumartesi günü aynı yerde ve aynı saatte çoğunluk aranılmaksızın yapılacaktır.

Gündem aşağıda belirtilmiştir. Sayın Genel Kurul üyelerinin toplantıya katılmalarını veya kendilerini bir temsilci ile temsil ettirmelerini saygılarımızla rica ederiz..

(Toplantıya katılamayacak Sayın Genel Kurul üyelerimizin, ekte gönderilen vekaletname örneği ile vekil tayin etmeleri; her vekilin bir üyeyi temsil edebileceğinin bilinmesi saygıyla rica olunur.)


Muhammet DERVİŞOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI
2015 YILI (33. DÖNEM) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ


1. Vakıf Başkanı’ nın, Genel Kurul toplantısını açış konuşması,
2. Divan Heyetinin teşekkülü için Başkan, Başkan yardımcısı ve iki yazıcı üyenin seçimi,
3. Saygı duruşu (Ulu Önder Atatürk ve tüm Şehitlerimiz, Üniversitemizde görev yapan Öğretim Üyeleri ile Vakıf Kurucu Üyelerimizden ebediyete intikal etmiş tüm üyelerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu) ve İstiklal Marşımızın okunması,
4. Divan Başkanınca Gündemin okunması ve varsa değişiklik önergelerinin gündeme ilave edilmesi,
5. Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağını ve genel kurulla ilgili diğer evrakları imzalama yetkisinin verilmesi,
6. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
7. Vakfın 2015 Yılı Bilançosu, Gelir-Gider tablosu ve Kesin Bütçesinin okunması ve müzakere edilmesi,
8. Vakıf İktisadi İşletmelerinin 2015 yılı Bilanço ve Gelir Gider tablolarının okunması ve müzakere edilmesi (OMEK İktisadi İşletmesi 2014-2015 Özel hesap Dönemi),
9. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,
10. Yönetim ve Denetleme Kurulları Faaliyet Raporları ile Vakfın 2015 Yılı Bilançosu, Gelir-Gider tablosu ve Kesin Bütçesinin; Vakıf İktisadi İşletmelerinin 2015 Yılı Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı ve tümünün birden oylanması,
11. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Müdürlerin ibrası,
12. 2016 Yılı Hesap Dönemi Tahmini Bütçesinin okunması ve oylanması,
13. Yönetim Kuruluna bütçe fasılları arasında aktarma yetkisinin verilmesi,
14. Genel Kurul Üyelerinin Yerine Geçenlerle ilgili Vakıf Senedinin 14. Maddesine göre, yerine geçecek varsa, dilekçelerinin Genel Kurulda okunması ve oylanması, yoksa vefat edenlerin veraset ilamlarına göre yerine geçeceklerin belirlenmesi,
15. OMKAN İktisadi İşletmemize, Tonaj İhlali nedeniyle uygulanan trafik idari para cezası hakkındaki 22/10/2015 tarih ve 18/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi,
16. Dilek ve temenniler,
17. Kapanış konuşması ve kapanış.

  HABER - DUYURU ve ETKİNLİK BAŞLIKLARI
 OMÜ VAKFI 36. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
 OMÜ VAKFI 2018 YILI (36. Dönem) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 Vakfımızın Kurucu Üyesi Sn. Dr. Azade KELEŞOĞLU vefat etmiştir.
 OMÜ VAKFI 35. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
 OMÜ VAKFI 2017 Yılı (35. Dönem) Olağan Genel Kurul Toplantısı
 OMÜ VAKFI 34. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
 2016 YILI (34. DÖNEM) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SAYIN VALİMİZİ ZİYARET ETTİ.
 2016 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
 2015 YILI (33. DÖNEM) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 Başsağlığı (Sayın Op. Dr. Aynur Dağdemir)
  Vakfımızın Kurucu Üyesi Sn. İbrahim BULUTOĞLU vefat etmiştir.
 Öğrencilere Uygun Fiyata Omtel Otel’de Konaklama Olanağı
 Vakfımızın Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fehmi YAZICI'nın Babası vefat etmiştir.
 Başsağlığı (Sayın Op. Dr. Kamil FURTUN)
 2014 YILI (32. DÖNEM) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 OMÜ Vakfı Atıf Alan Yayın Ödülleri Listesi (AGED-1925)
 Vakfımızın Genel Sekreteri Sayın Ahmet T. KARSLI'nın Halası vefat etmiştir.
 OMÜ Vakfı Uluslararası Yayın Teşvik Programı Ödül Listesi (AGED-1924)
 Vakfımızın Kurucu Üyesi Sn. Abdullah IRMAK vefat etmiştir.

Yukarı gitmek için tıklayınız...

 

 
   © Copyright 2005-2019 |Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Resmi Web Sayfasıdır.Tüm Hakları Saklıdır.