ANA SAYFA | TARİHÇE | YÖNETMELİKLER | GELİR KAYNAKLARI | İKTİSADİ İŞLETMELER | BAĞIŞLAR | YÖNETİM KURULU|GENEL KURUL| İLETİŞİM

 
 
   Güncel Haber - Duyuru ve Etkinlikler
 
 
 

 1.3.2018

 OMÜ VAKFI 2017 Yılı (35. Dönem) Olağan Genel Kurul Toplantısı
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI’ nın, 2017 Yılı (35. Dönem) Olağan Genel Kurul Toplantısı,
18 Mart 2018 Pazar günü saat 14.00’de Atakum İlçesi İncesu Mevkiindeki OMTEL DENİZ OTEL’ de, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 25 Mart 2018 Pazar günü aynı yerde ve aynı saatte çoğunluk aranılmaksızın yapılacaktır.

Gündem aşağıda belirtilmiştir. Sayın Genel Kurul üyelerinin toplantıya katılmalarını veya kendilerini bir temsilci ile temsil ettirmelerini saygılarımızla rica ederiz..

(Toplantıya katılamayacak Sayın Genel Kurul üyelerimizin, ekte gönderilen vekaletname örneği ile vekil tayin etmeleri; her vekilin bir üyeyi temsil edebileceğinin bilinmesi saygıyla rica olunur.)


              Halil KÜTÜK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı
      Yönetim Kurulu Başkanı


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI
2017 YILI (35. DÖNEM) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ


1. Vakıf Başkanı’ nın, Genel Kurul toplantısını açış konuşması,
2. Divan Heyetinin teşekkülü için Başkan, Başkan yardımcısı ve iki yazıcı üyenin seçimi,
3. Saygı duruşu (Ulu Önder Atatürk ve tüm Şehitlerimiz, Üniversitemizde görev yapan Öğretim Üyeleri ile Vakıf Kurucu Üyelerimizden ebediyete intikal etmiş tüm üyelerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu) ve İstiklal Marşımızın okunması,
4. Divan Başkanınca Gündemin okunması ve varsa değişiklik önergelerinin gündeme ilave edilmesi,
5. Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağını ve genel kurulla ilgili diğer evrakları imzalama yetkisinin verilmesi,
6. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
7. Vakfın 2017 Yılı Bilançosu, Gelir-Gider tablosu ve Kesin Bütçesinin okunması ve müzakere edilmesi,
8. Vakıf İktisadi İşletmelerinin 2017 yılı Bilanço ve Gelir Gider tablolarının okunması ve müzakere edilmesi (OMEK İktisadi İşletmesi 2016-2017 Özel hesap Dönemi),
9. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,
10. Yönetim ve Denetleme Kurulları Faaliyet Raporları ile Vakfın 2017 Yılı Bilançosu, Gelir-Gider tablosu ve Kesin Bütçesinin; Vakıf İktisadi İşletmelerinin 2017 Yılı Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı ve tümünün birden oylanması,
11. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Müdürlerin ibrası,
12. 2018 Yılı Hesap Dönemi Tahmini Bütçesinin okunması ve oylanması,
13. Yönetim Kuruluna bütçe fasılları arasında aktarma yetkisinin verilmesi,
14. Genel Kurul Üyelerinin Yerine Geçenlerle ilgili Vakıf Senedinin 14. Maddesine göre, yerine geçecek varsa, dilekçelerinin Genel Kurulda okunması ve oylanması, yoksa vefat edenlerin veraset ilamlarına göre yerine geçeceklerin belirlenmesi,
15. OMKAN İktisadi İşletmemize, Bakanlık İş Müfettişi tarafından yapılan inceleme ve teftiş sonucu düzenlenen 30.09.2016 tarih ve 9721/İNC/46 sayılı rapor gereği, Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 03.05.2017 tarih ve 95558539-309.3-5478 sayılı, işçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemekten dolayı İdari Para Cezası /30309.55 konulu yazısı hakkındaki 06/07/2017 tarih ve 12/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi,
16. Seçim için Divan Heyetine Sandık Kurulu yetkisinin verilmesi hususunun görüşülmesi,
17. Seçimler; aday tespiti, Yönetim Kurulu’na 9 asil 9 yedek üye, Denetleme Kurulu’na 3 asil 3 yedek üye seçimi,
18. Dilek ve temenniler,
19. Kapanış konuşması ve kapanış.

  HABER - DUYURU ve ETKİNLİK BAŞLIKLARI
  OMÜ VAKFI 35. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
 OMÜ VAKFI 2017 Yılı (35. Dönem) Olağan Genel Kurul Toplantısı
 OMÜ VAKFI 34. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
 2016 YILI (34. DÖNEM) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SAYIN VALİMİZİ ZİYARET ETTİ.
 2016 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
 2015 YILI (33. DÖNEM) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 Başsağlığı (Sayın Op. Dr. Aynur Dağdemir)
  Vakfımızın Kurucu Üyesi Sn. İbrahim BULUTOĞLU vefat etmiştir.
 Öğrencilere Uygun Fiyata Omtel Otel’de Konaklama Olanağı
 Vakfımızın Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fehmi YAZICI'nın Babası vefat etmiştir.
 Başsağlığı (Sayın Op. Dr. Kamil FURTUN)
 2014 YILI (32. DÖNEM) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 OMÜ Vakfı Atıf Alan Yayın Ödülleri Listesi (AGED-1925)
 Vakfımızın Genel Sekreteri Sayın Ahmet T. KARSLI'nın Halası vefat etmiştir.
 OMÜ Vakfı Uluslararası Yayın Teşvik Programı Ödül Listesi (AGED-1924)
 Vakfımızın Kurucu Üyesi Sn. Abdullah IRMAK vefat etmiştir.
 Vakfımızın Kurucu Üyesi Sn. Abdullah IRMAK'ın Kardeşi vefat etmiştir.
 OMÜ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU İLK MEZUNLARINI VERDİ
 Rektörümüz Sayın Prof.Dr. Hüseyin AKAN’ın annesi Mahmudiye AKAN vefat etmiştir.

Yukarı gitmek için tıklayınız...

 

 
   © Copyright 2005-2006 |Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Resmi Web Sayfasıdır.Tüm Hakları Saklıdır.                                                 Tasarım ve Programlama:samsuncom.net | webpark