ANA SAYFA | TARİHÇE | YÖNETMELİKLER | GELİR KAYNAKLARI | İKTİSADİ İŞLETMELER | BAĞIŞLAR | YÖNETİM KURULU|GENEL KURUL| İLETİŞİM

 
 
   Güncel Haber - Duyuru ve Etkinlikler
 
 
 

 28.2.2020

 OMÜ VAKFI 2019 YILI (37. Dönem) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI’ nın, 2019 Yılı (37. Dönem) Olağan Genel Kurul Toplantısı,
14 Mart 2020 Cumartesi günü saat 14.00’de, Körfez Mah. OMÜ Cad. OMÜ VAKFI Koleji No: 1 Atakum / SAMSUN adresindeki OMÜ VAKFI Koleji’nde, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı
21 Mart 2020 Cumartesi günü aynı yerde ve aynı saatte çoğunluk aranılmaksızın yapılacaktır.

Gündem aşağıda belirtilmiştir. Sayın Genel Kurul üyelerinin toplantıya katılmalarını veya kendilerini bir temsilci ile temsil ettirmelerini saygılarımızla rica ederiz.

(Toplantıya katılamayacak Sayın Genel Kurul üyelerimizin, ekte gönderilen vekaletname örneği ile vekil tayin etmeleri; her vekilin bir üyeyi temsil edebileceğinin bilinmesi saygıyla rica olunur.)


            Metin YILMAZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı
      Yönetim Kurulu Başkanı


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI
2019 YILI (37. DÖNEM) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ


1. Vakıf Başkanı’ nın, Genel Kurul toplantısını açış konuşması,
2. Divan Heyetinin teşekkülü için Başkan, Başkan yardımcısı ve iki yazıcı üyenin seçimi,
3. Saygı duruşu (Ulu Önder Atatürk ve tüm Şehitlerimiz, Üniversitemizde görev yapan Öğretim Üyeleri ile Vakıf Kurucu Üyelerimizden ebediyete intikal etmiş tüm üyelerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu) ve İstiklal Marşımızın okunması,
4. Divan Başkanınca Gündemin okunması ve varsa değişiklik önergelerinin gündeme ilave edilmesi,
5. Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağını ve genel kurulla ilgili diğer evrakları imzalama yetkisinin verilmesi,
6. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
7. Vakfın 2019 Yılı Bilançosu, Gelir-Gider tablosu ve Kesin Bütçesinin okunması ve müzakere edilmesi,
8. Vakıf İktisadi İşletmelerinin 2019 yılı Bilanço ve Gelir Gider tablolarının okunması ve müzakere edilmesi (OMEK İktisadi İşletmesi 2018-2019 Özel hesap Dönemi),
9. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,
10. Yönetim ve Denetleme Kurulları Faaliyet Raporları ile Vakfın 2019 Yılı Bilançosu, Gelir-Gider tablosu ve Kesin Bütçesinin; Vakıf İktisadi İşletmelerinin 2019 Yılı Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı ve tümünün birden oylanması,
11. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Müdürlerin ibrası,
12. 2020 Yılı Hesap Dönemi Tahmini Bütçesinin okunması ve oylanması,
13. Yönetim Kuruluna bütçe fasılları arasında aktarma yetkisinin verilmesi,
14. Kapatılan işletmelerin borç alacaklarının geçmiş karlardan mahsubu ile ilgili 14.02.2020 tarihli ve 2/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve oylanması,
15. Atakum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisinden, OMEK, OMÜ Vakfı Koleji Özel Ortaokuluna gelen 01.07.2019 tarih ve Çevre Temizlik Vergisi konulu yazısı hakkındaki 03.09.2019 tarihli ve 10/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve oylanması,
16. “Vakfeden Katılımcı Üyeliği” için yapılan başvurularla ilgili olarak 14.02.2020 tarihli ve 2/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve oylanması,
17. Genel Kurul Üyelerinin Yerine Geçenlerle ilgili Vakıf Senedinin 14. Maddesine göre yerine geçecek varsa, dilekçelerinin Genel Kurulda okunması ve oylanması, yoksa vefat edenlerin veraset ilamlarına göre yerine geçeceklerin belirlenmesi,
18. Seçim için Divan Heyetine Sandık Kurulu yetkisinin verilmesi hususunun görüşülmesi,
19. Seçimler; aday tespiti, Yönetim Kurulu’na 9 asil 9 yedek üye, Denetleme Kurulu’na 3 asil 3 yedek üye seçimi.
20. Dilek ve temenniler.
21. Kapanış konuşması ve kapanış.

  HABER - DUYURU ve ETKİNLİK BAŞLIKLARI
 OMÜ VAKFI 37. DÖNEM GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
 ERTELENEN OMÜ VAKFI 2019 YILI (37. Dönem) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 ÖNEMLİ DUYURU! OMÜ VAKFI GENEL KURULU ERTELENMİŞTİR.
 OMÜ VAKFI 2019 YILI (37. Dönem) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 OMÜ Vakfı Yeni Yönetim'inden Rektör BİLGİǒe Ziyaret
 OMÜ VAKFI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI’NIN AŞURE İKRAMI
 2019 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
 OMÜ VAKFI 36. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
 OMÜ VAKFI 2018 YILI (36. Dönem) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 Vakfımızın Kurucu Üyesi Sn. Dr. Azade KELEŞOĞLU vefat etmiştir.
 OMÜ VAKFI 35. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
 OMÜ VAKFI 2017 Yılı (35. Dönem) Olağan Genel Kurul Toplantısı
 OMÜ VAKFI 34. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
 2016 YILI (34. DÖNEM) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SAYIN VALİMİZİ ZİYARET ETTİ.
 2016 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
 2015 YILI (33. DÖNEM) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 Başsağlığı (Sayın Op. Dr. Aynur Dağdemir)
  Vakfımızın Kurucu Üyesi Sn. İbrahim BULUTOĞLU vefat etmiştir.

Yukarı gitmek için tıklayınız...

 

 
   © Copyright 2005-2019 |Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Resmi Web Sayfasıdır.Tüm Hakları Saklıdır.