• Haberler
  • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

OMÜ VAKFI 2020 Yılı (38. Dönem) Olağan Genel Kurulu Yapıldı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

                Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.06.2021 Pazartesi günü saat 14.00’de OMÜ VAKFI Koleji’nde yapıldı.

                Genel Kurula Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Ahmet Emre BİLGİLİ, OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. İlhan AKSOY, Dekanlar, Enstitü Müdürleri, Yüksekokul Müdürleri ve Vakıf Kurucuları katıldı.

                Toplantı; Vakıf Başkanı Prof. Dr. İlhan AKSOY’un açılış konuşması ile başladı. Ardından divan başkanlığı için açık oylama yapıldı. Açık oylamada divan başkanlığına Av. Cemal KELEŞ, Başkan Yardımcılığına Doç. Dr. Yetkin BULUT, divan kâtipliğine ise Zekayi YÜKSEL ve Osman DEMİR seçildi.

               Açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda söz alan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’yü yapmak ve yaşatmak idealiyle kurulan Vakıftan, Üniversite yönetimi olarak beklentilerini dile getirdi. Özellikle eğitim konusunda Vakfın kendi standartlarını belirleyen bir yapıyı oluşturması gerektiğini kaydeden Rektör Ünal “OMÜ Vakfı Kolejinin anaokulu, ilk ve ortaöğretim kısımları kuruldu ancak lise kısmının da kurularak yapının tamamlanması gerekiyor. Dolayısıyla OMÜ’nün avantajlarını da kullanmak suretiyle OMÜ Vakfının, Samsun’da yeni bir model oluşturulması lazım.” dedi.

                OMÜ Vakfının işletmeleriyle ve materyalleriyle Üniversitede görünür olmasının önemine de değinen Rektör Ünal “OMÜ Vakfının ve temsilcilerinin Üniversitemizin birimlerinde yer almasını Üniversitemiz adına bir güvence olarak görüyoruz. “ şeklinde konuştu.

                Üniversite Vakıfların eğitime ve bilime destek sunmak gibi görevleri bulunduğunu da hatırlatan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “OMÜ Vakfının bünyesinde de böyle bir yapılanmanın ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. Üniversitelerin varoluş sebebinin en önemli ayağı eğitim. Eğitimde kullanılan bilgi ve materyallerin de dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak sürekli yenilenmesi gerekiyor. Üniversitelerin de kendi ürettiği bilgilerle eğitim vermesi, verdiği eğitimle ait olduğu kurumu beslemesi ve bilgiyi güncellemesi şart. Bu döngüyü gerçekleştirmediği sürece OMÜ’nün varlık nedenini gerçekleştirdiğini iddia etmek mümkün değil. Dolayısıyla OMÜ’nün üniversite sıralamasında önde yer alması için OMÜ Vakfının desteğine de ihtiyacı var. Vakıfla Üniversitenin iş birliğini ve yakın ilişkisini sürdürmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

                Konuşmasının sonunda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ Vakfını kuranları da minnetle andı.

               Toplantıda; OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. İlhan AKSOY, Vakfın ve İktisadi İşletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi ve hizmetlerinden dolayı Vakfın kurucularına yönetim kurulu adına teşekkür ederek, vefat edenleri rahmetle ve minnetle andıklarını söyledi.

                OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. İlhan Aksoy da çalışmalarında şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturduklarını belirterek Vakfın mali ve idari yapısı hakkında bilgiler verdi.

                Toplantının gündem maddelerinin ele alınmasının ardından Divan Heyetinin sandık kurulu yetkisini üstlenmesiyle seçime gidildi. 

                Seçim sonunda OMÜ Vakfının yeni yönetimi ise şöyle şekillendi:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Asıl Üyeler                                                                Yedek Üyeler
Prof. Dr. Recep SANCAK                                        Doç. Dr. Kemal YILDIZLI
Prof. Dr. İlhan AKSOY                                             Prof. Dr. Nilüfer ÖZKAN
Prof. Dr. Hamza ÇALIŞICI                                       Doç. Dr. Erol TERZİ
Prof. Dr. İsmail AYDEMİR                                       Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN
Prof. Dr. Yıldıray TOPCU                                         Prof. Dr. Ali BOLAT

Kurucu Üyeler                                                          Yedek Üyeler
Ali Cüneyt ARPACIOĞLU                                        Orhan ÖZDEMİR
Kerem TÜFEKÇİ                                                       Cem SÜER
Süheyla EROL                                                          Sevin DERİNDERE
Ahmet Tarık KARSLI                                               Mehmet SİREL

 

Denetleme Kurulu Üyeleri

 Asıl Üyeler                                                                Yedek Üyeler
Doç. Dr. İdris VARICI                                               Prof. Dr. Ebul Muhsin DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Ercan TURAL                                  Mustafa Hilmi DUMAN
Hakan ÖZCAN                                                         Dr. Öğr. Üyesi Hatice Karacan ÇETİN