• Haberler
  • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

OMÜ VAKFI 2021 Yılı (39. Dönem) Olağan Genel Kurulu Yapıldı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

                Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2022 Cumartesi günü saat 14.00’de OMÜ VAKFI Koleji’nde yapıldı.

                Genel Kurula Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz BATUK, Prof. Dr. Selim EREN, Prof. Dr. Fehmi YAZICI, OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Recep SANCAK, Dekanlar, Enstitü Müdürleri, Yüksekokul Müdürleri ve Vakıf Kurucuları katıldı.

                Toplantı; Vakıf Başkanı Prof. Dr. Recep SANCAK'ın açılış konuşması ile başladı. Ardından divan başkanlığı için açık oylama yapıldı. Açık oylamada divan başkanlığına Av. Hakan KARADUMAN, Başkan Yardımcılığına Osman DEMİR, divan kâtipliğine ise İbrahim MERAL ve Kadir AY seçildi.

                Açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda ayrıca vakfın; 2021 yılı bilanço ve gelir-gider tabloları müzakere edildi. Vakfın Denetleme Raporunu okumak üzere, Vakfın Denetleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. İdris VARICI kürsüye çıkarak raporu okudu. Ardından Divan Başkanı Av. Hakan KARADUMAN Vakfın Faaliyet Raporları, 2021 Yılına ait mali hesapları ve 2022 yılı hesap dönemi tahmini bütçesi onaylandı. Vakfın mali ve idari yapısı hakkında bilgiler verilerek toplantı sona erdi.

                 Toplantının gündem maddelerinin ele alınmasının ardından Divan Heyetinin sandık kurulu yetkisini üstlenmesiyle seçime gidildi. 

                Seçim sonunda OMÜ Vakfının yeni yönetimi ise şöyle şekillendi:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Asıl Üyeler                                                                Yedek Üyeler
Doç. Dr. İdris VARICI                                                Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN
Prof. Dr. Hamza ÇALIŞICI                                        Prof. Dr. Necati TOMAL
Prof. Dr. Yıldıray TOPCU                                         Prof. Dr. Güray ERENER
Doç. Dr. Kemal YILDIZLI                                         Doç. Dr. Erol TERZİ
Doç. Dr. Ayhan AK                                                   Prof. Dr. Ali BOLAT

Kurucu Üyeler                                                          Yedek Üyeler
Nurettin BURAK                                                      Mehmet SİREL
Süheyla EROL                                                          Orhan ÖZDEMİR
Ahmet Tarık KARSLI                                                Sevin DERİNDERE
Ali Cüneyt ARPACIOĞLU                                        Cem SÜER 

 

Denetleme Kurulu Üyeleri

 Asıl Üyeler                                                                Yedek Üyeler
Doç. Dr. Seyfullah GÜL                                          Prof. Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ
Dr. Öğr. Üyesi Ercan TURAL                                  Mustafa Hilmi DUMAN
Hakan ÖZCAN                                                         Prof. Dr. Osman ŞAHİN