Burs Yönetmeliği

Burs Yönetmeliği

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFININ 26.03.2006 TARİHİNDE YAPILAN
22. DÖNEM OLAĞAN MALİ GENEL KURULUNDA KABUL EDİLMİŞTİR.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 06.09.1999 tarih ve B.02.1.V.G.M.1.18.00.02-104-02-03/1674 sayılı yazısı gereği, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıfların iş ve işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında tebliğin 6.maddesi uyarınca;                                                             

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI
BURS YÖNETMELİĞİ

Madde 1– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı bursu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerini kapsar.

Madde 2 – Bursu alacak öğrenci sayısını ve burs miktarını Vakıf Yönetim Kurulu belirler.

Madde 3 – Vakıf Bursu alabilmek için burs başvurusunda bulunan öğrencide; ‘ başka bir yerden burs almamak, tek dersten fazla bütünleme dersi bulunmamak, disiplin cezası almamak’ şartları aranır.

                  Burs talebinde bulunacak 1.sınıf öğrencileri, 1.dönem sonunda, Rektörlükçe yapılan incelemeler sonunda ve burs yönetmeliğine uygun bulunduğu takdirde 2.dönem başından itibaren burs almaya hak kazanırlar.

                  Burs talebinde bulunan Tıp Fakültesi I. sınıf öğrencilerinde, ‘I. Yarıyıl Blok notu ortalamalarının 70 (yetmiş) ve üzeri olması’ koşulu aranır.

Madde 4 – Vakıf, belirlediği bursiyer öğrenci sayısını Rektörlüğe bildirir.

Madde 5 – Rektörlük, Vakıf Burs Yönetmeliğine göre tespit ettikleri bursiyer adayı öğrencilerin listesini (öğrencinin ailesinin adresi ve telefonu, öğrencinin ikamet adresi ve varsa telefonu, okulu, sınıfı ve numarası, banka hesap numarasını belirtir yazılı liste ayrıca disket veya CD de kayıtlı olarak) eğitim-öğrenim dönemi başında Vakıf Başkanlığına bildirir.

Madde 6 – Vakıf Bursu, toplam 8 (sekiz) ay süreyle,  aylık olarak ödenir.

Madde 7 – Burs ödemesi, bursu alacak öğrencinin adına kayıtlı banka hesabına yapılır.

Madde 8 – Burs çıktığı halde burs almak için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeyen öğrencilerin bursu, o dönem verilen ilk burs taksidi tarihinden itibaren 30’uncu günün sonunda iptal edilir.

Madde 9 – Vakıf Başkanlığı bir önceki dönemden burs alan öğrenci listesini, Vakıf bursu alabilmek için gerekli olan (başka bir yerden burs almamak, disiplin cezası almamak, tek dersten fazla bütünleme dersi bulunmamak) şartlarının incelenmesi ve burs almaya devam etmesi için Rektörlüğe gönderir. Rektörlük incelemesi sonucunda bursu almaya hak eden öğrencilerin bursu yenilenir. Vakıf Başkanlığınca tespit edilen adet göz önüne alınarak, Üniversiteden mezun olarak veya başka nedenlerle açılan bursiyer adetine göre, Rektörlükçe burs yönetmeliği şartlarına uyan yeni bursiyerler belirlenir.

Madde 10 – Rektörlükçe gelen talep üzerine, öğrencilerin imkanlar nispetinde harç kredileri Vakıf tarafından karşılanır.

Madde 11- Vakıf Yönetim Kurulu, gerektiğinde Rektörlükçe istenilen ek bursiyer talebini değerlendirerek, burs verebilir.

Madde 12– Ondokuz Mayıs Üniversitesinin öğrencilerinden herhangi bir sebeple disiplin cezası alan öğrenciye Vakıf bursu verilmeyecektir. Öğrenci Vakıf bursu aldığı dönem içerisinde disiplin cezası almışsa Vakıf bursu iptal edilecektir