Gayrimenkuller

Gayrimenkuller

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfına ait bir adet 6 katlı iş hanı mevcuttur. Bu iş hanı 03.05.2004 tarihi itibariyle Ondokuz Mayıs Üniversitesine 10 yıllığına kiralanmıştır. Vakıf ofisleri bu iş hanının 1. Katında 07.11.2005 tarihinden itibaren faaliyettedir. Zemin Katta, Omkan İktisadi İşletmesine ait bir kafeterya bulunmaktadır. Kafeterya faaliyettedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Kiraladığı bu iş hanı 16.12.2005 tarihi itibariyle 'Hemodiyaliz ve Onkoloji Merkezi' ve "Hipertansiyon Polikliniği" olarak hizmete açılmıştır.