ANA SAYFA | TARİHÇE | YÖNETMELİKLER | GELİR KAYNAKLARI | İKTİSADİ İŞLETMELER | BAĞIŞLAR | VAKFIN ORGANLARI|GENEL KURUL| İLETİŞİM

 
 
 

VAKFIN ORGANLARI

a)      GENEL KURUL.

50 kurucu gerçek ve tüzel üyeler,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin, Dekan, Yüksek Okul ve Enstitü Müdürleri, Milli Eğitim Bakanı veya seçeceği bir müsteşarı, Vakıflar Genel Müdürü, Samsun Valisi, Samsun Büyük Şehir Belediye Başkanı.

b)      YÖNETİM KURULU.

Vakıf genel kurulu tarafından 2 yıl için seçilecek 9 üyeden oluşmaktadır.

-         4 üye kurucu üyeler arasından

-         5 üye Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin, Dekan, Enstitü ve Yüksek Okul Müdürleri arasından seçilmektedir.

c)      İCRA KURULU.

Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Saymandan oluşmaktadır.

d)      DENETLEME KURULU.

Genel Kurul tarafından 2 yıl için seçilecek 3 üyeden oluşmaktadır.

VAKFIN FAALİYETLERİ.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı, 1976-1991 yılları arasında, Üniversiteden kopuk bir durumda Üniversiteye katkı gayretleri içinde olmuş, faaliyetleri daha çok ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burslar şeklinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, Vakfa bir akar kazandırma gayretleri içinde, Samsun İstiklal caddesi üzerinde 400 m2 alan üzerinde 6 katlı bir bina,çok değerli ve önemli çalışmalarla ve büyük bir dayanışma içerisinde  temin edilmiş bağışlarla yaptırılmış ve üniversite gençliğine hizmet amacıyla o zamanlar Kredi ve Yurtlar Kurumu’na kiraya verilerek yurt ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. Bu bina yurt olarak Samsun’da çok önemli bir hizmeti yıllarca yerine getirmiştir.

1987 yılından itibaren başlayan Üniversite - Vakıf bütünleşme girişimleri 1991 yılında yapılan ve tescil edilen Vakıf Senedindeki bazı madde değişiklikleri sonucu gerçekleşmeye başlamış ve Vakıf idaresinde Üniversite yönetiminin, kurucu üyelerle birlikte rol alması sağlanmıştır.

Bu çerçevede 1992 yılı başında yapılan genel kurul sonrası Üniversitede görevli Rektör, Dekan, Yüksek Okul ve Enstitü Müdürleri Vakıf Yönetiminde görev almaya başlamışlardır.

1993 yılında yapılan Vakfın 9. Olağan Genel Kurulundan sonra seçilen yönetim kurulunun, Vakfa gelir getirici faaliyetlerin başlaması ve hizmet için kurulduğu Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne katkı sağlanması ilkesi ile başlattığı atılımlar bugünde daha hızlı bir şekilde sürmektedir.

Vakıf ve bağlı işletmelerinden OMKAN, OMTEL, OMTARK ve OMEK iktisadi işletmeleri, kuruldukları zamandan itibaren kurulma amacı gereği Üniversiteye hizmet etmektedir.

 

 KURULUŞUNDAN BUYANA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI TARAFINDAN ÜNİVERSİTEMİZE YAPILAN BAĞIŞLAR

YIL

MİKTAR

YAPILAN BAĞIŞ BAĞIŞ YAPILAN BİRİM TUTAR TL / YTL TUTAR USD

Merkez Bankası

Ortalama Dolar Kuru

1978

1 Adet

Suni Böbrek Cihazı

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

102.000.- TL

4.521.-$

22,56.-TL

1993

1 Adet

Bilgisayar Sistemi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Eczanesi

80.000.000.- TL

6.930.- $

11.545.-TL

1994

 

Laboratuar Yalıtım Malzemesi

Mühendislik Fakültesi

50.000.000.- TL

1.886.- $

26.517.-TL

1 Adet

1,5 Ton’luk Kamyonet

Ziraat Fakültesi

360.000.000.- TL

13.577.- $

GENEL TOPLAM

410.000.000.- TL

15.463.- $

1995

320 Adet

Kumaş Kaplı Sandalye

Samsun Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Uygulama Oteli

422.050.000.- TL

8.431.- $

50.063.-TL

1 Adet

Hemodiyaliz Makinesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

920.000.000.- TL

18.377.- $

 

Sempozyum İçin İhtiyaçların Karşılanması

Ziraat Fakültesi

40.000.000.- TL

799.- $

 

GENEL TOPLAM

1.382.050.000.- TL

27.607.- $

1996

1 Adet

Çocuk Oyun Alanı ve Aparatları

(Güneş Sigorta Tarafından Karşılanmıştır)

Samsun Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Uygulama Oteli

400.000.000.- TL

4.767.- $

83.923.-TL

1 Adet

Baskı Makinesi ve Faks Cihazı

Mühendislik Fakültesi

625.000.000.- TL

7.448.- $

 

Botanik Bahçesine Malzeme ve İşçi Katkısı

Fen Edebiyat Fakültesi

400.000.000.- TL

4.767.- $

1 Adet

Fiber Tekne, Telsiz ve Temizlik Makinesi

Sinop Su Ürünleri Fakültesi

160.000.000.- TL

1.907.- $

1 Adet

Embriyo Üretim Laboratuarı

Ziraat Fakültesi

1.200.000.000.- TL

14.299.- $

1 Adet

Subskan Cihazı

Ziraat Fakültesi

370.000.000.- TL

4.409.- $

30 Kovan

Arı

 Ziraat Fakültesi

9.900.000.- TL

118.- $

 

Yerli ve Yabancı Konukların Ağırlanması

Fen Edebiyat - Eğitim Fakültesi

27.140.000.- TL

324.- $

2 Adet

Honda Motosiklet

Rektörlük

344.400.000.- TL

4.104.- $

1 Adet

Çift Kabin Ford Kamyonet

Rektörlük kullanımına tahsis edildi.

1.830.054.200.- TL

21.807.- $

GENEL TOPLAM

5.366.494.200.- TL

63.950.- $

1997

 

Üniversitemize Diğer Üniversitelerden Ders Vermek Üzere Gelen Öğretim Üyelerinin Ağırlanması

Ziraat Fakültesi

30.000.000.- TL

192.- $

156.893.-TL

1 Adet

Volkswagen Minibüs

Rektörlük kullanımına tahsis edildi.

4.335.518.400.- TL

27.634.- $

1 Adet

Mercedes MB.800 Kamyon

Rektörlük

3.650.000.000.- TL

23.265.- $

1 Adet

Kafeteryaya Uzay Çatısının Yaptırılması

Eğitim Fakültesi

2.979.422.654.- TL

18.991.- $

1 Adet

Süs Havuzu ve Çevre Aydınlatmasının Yaptırılması

Kongre ve Kültür Merkezi Önü

499.936.050.- TL

3.187.- $

 

Güvenlik Personelinin Motosiklet Ehliyet Ücretlerinin Karşılanması

Rektörlük

55.000.000.- TL

351.- $

 

GENEL TOPLAM

11.549.877.104.- TL

73.620.- $

1998

 

Ulusal Kimya Kongresine Destek

Fen Edebiyat Fakültesi

350.000.000.- TL

1.346.- $

260.165.-TL

1 Adet

Mercedes Vito Minibüs

Rektörlük

7.854.881.000.- TL

30.192.- $

2 Adet

Mz Motosiklet

Rektörlük

1.918.255.000.- TL

7.374.- $

 

Güvenlik  Personelinin Kıyafet ve Kask Satın Alınması

Rektörlük

114.471.000.- TL

440.- $

 

Üniversite Çevre Yönlendirme Levhalarının Yaptırılması

Rektörlük

873.264.000.- TL

3.357.- $

 

Üniversite İçin Tanıtım Ürünlerinin Bastırılması

Rektörlük

1.569.145.100.- TL

6.032.- $

 

Çeşitli Dış Mekan Küllükleri ve Oturma Banklarının Yaptırılması

Rektörlük

2.297.125.000.- TL

8.830.- $

1 Adet

135 Ekran Sony TV

Rektörlük

2.353.375.000.- TL

9.046.- $

 

GENEL TOPLAM

17.330.516.100.- TL

66.617.- $

1999

 

Üniversite İçin Tanıtım Ürünlerinin Bastırılması

Rektörlük

544.500.000.- TL

1.270.- $

428.962.-TL

22.330 m²

Granit ve Yapıştırıcılarının Alınması

Rektörlük

43.820.232.000.- TL

102.155.- $

 

GENEL TOPLAM

44.364.732.000.- TL

103.425.- $

2000

 

Üniversite İçin Tanıtım Ürünlerinin Bastırılması

Rektörlük

1.517.992.540.- TL

2.494.- $

608.854.-TL

15.190 m²

Granit ve Yapıştırıcılarının Alınması

Rektörlük 92.461.356.000.- TL

151.862.- $

  Halı Saha Yaptırılması Rektörlük 9.265.530.000.- TL 15.218.- $
  OMÜ Konukevi,
Havalandırma İşi
Rektörlük 108.427.950.574 .- TL 178.085,31.- $
  OMÜ Konukevi,
Parke Laminant
Rektörlük 1.769.071.590 .- TL 2.905,58 .- $
  OMÜ Konukevi,
Alçıpan Asma Tavan

Rektörlük

8.895.773.340 .- TL 14.610,68 .- $
  OMÜ Konukevi,
Aydınlatma Direği
Rektörlük 5.733.000.000 .- TL 9.416,05 .- $
  OMÜ Konukevi,
Alüminyum Kolon
Rektörlük 27.411.169.500 .- TL 45.020,93 .- $
  OMÜ Konukevi,
Kaplama İnşaat İşleri
Rektörlük 90.540.654.186 .- TL 148.706,68 .- $
  OMÜ Konukevi,
Reflekteli Cam
Rektörlük 35.476.000.000 .- TL 58.266,84 .- $
  OMÜ Konukevi, Elektrik Rektörlük 27.113.385.051 .- TL 44.531,83 .- $
  OMÜ Konukevi,
Mermer İşleri
Rektörlük 88.807.621.500 .- TL 145.860,29 .- $
  OMÜ Konukevi,
Seranit Granit Kaplama
Rektörlük 23.322.617.375 .- TL 38.305,76 .- $

OMÜ Konukevi,
Dış Cephe Kaplama
Rektörlük

7.167.909.370 .- TL

11.772,79 .- $

 

GENEL TOPLAM

527.910.031.026.- TL

867.058.- $

2001

  Bölümlerin Kırtasiye, Çeşitli Malzeme, Çevre Düzenlemesi, Demirbaş ve İhtiyaçların Karşılanması O.M.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1.764.630.000.- TL 948.- $

1.860.757.-TL

  OMÜ Konukevi,
Bardak Yıkama Mak. Alımı
Rektörlük 1.386.500.000.- TL 745 .- $
  OMÜ Konukevi,
Mutfak Tezgahı ve Dolap işi
Rektörlük 6.467.834.000.- TL 3476 .- $
  OMÜ Konukevi,
İnşaat Malzemesi alımı
Rektörlük 1.362.074.000 .- TL 732 .- $
  OMÜ Konukevi,
Tuvalet Kapısı Yapımı işi
Rektörlük 500.320.000.- TL 269 .- $
  OMÜ Konukevi,
Mermer ve Karo yapımı
Rektörlük 177.000.000.- TL 95.- $
  OMÜ Konukevi,
Boya Malzemeleri Alımı
Rektörlük 167.855.000.- TL 90.- $
  OMÜ Konukevi,
Kartonpiyer Alçıpan Duvar işi
Rektörlük 577.020.000.- TL 310.- $
  OMÜ Konukevi,
Tadilat ve Onarım
Rektörlük 200.000.000.- TL 107.- $
OMÜ Konukevi,
Elektrik Malzemeleri Alımı
Rektörlük 140.184.000.- TL 75.- $

 

OMÜ Konukevi,
Plastik  Boya alımı

Rektörlük

47.790.000.- TL

26.- $

 

GENEL TOPLAM

12.791.207.000.- TL

6.873.- $

2002

700 Milyar

OMÜ Konukevi

(İnşaatına 1998 Yılında Başlanmıştır, 2002 Yılında Teslim Edilmiştir)

Rektörlük

700.000.000.000.- TL

(2002 değeriyle)
2.000.000.000.000.-TL

452.197.- $


(1.291.990.- $)

1.547.999.-TL

1 Adet

Ayran Paketleme Makinesi

Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği Süt İşletmeleri

8.260.000.000.- TL

5.336.- $

 

OMÜ Konukevi,
İnşaat Malzemesi alımı
Rektörlük 32.450.000.- TL 21.- $

 

GENEL TOPLAM

708.292.450.000.- TL

457.554.- $

2003

 

Yönlendirme Levhaları Sistemi ve Montajı

Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşim Birimlerinde Kullanılmak Üzere

1.062.000.000.- TL

696.- $

1.525.111.-TL

 

Restorasyon, Kat İlavesi ve Tefrişi

Samsun Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Uygulama Oteli

332.000.000.000.- TL

217.689.- $

 

Hastane Öğretim Üyeleri Lokantasının Genişletilmesi ve İklimlendirilmesi.

Samsun Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Uygulama Oteli

21.653.000.000.- TL

14.198.- $

 

GENEL TOPLAM

354.715.000.000.- TL

232.583.- $

2004

 

OMÜ Öğrenci Merkezi, Internet Salonu ve Satış Üniteleri

Rektörlük

547.234.440.000.- TL

398.192.- $

1.374.299.-TL

 

Üniversite Adına Gazete İlanları

Rektörlük

2.230.200.000.- TL

1.623.- $

 

Halı, Jaluzi Perde Alımı

Mühendislik Fakültesi

4.439.160.000.- TL

3.230.- $

 

Kartonpiyer ve Demir Malzeme Alımı

Rektörlük

9.908.173.260.- TL

7.210.- $

2 Adet

Prefabrik Konut İçin Yapı Temeli Atılması

Ziraat Fakültesi

5.664.000.000.- TL

4.121.- $

 

Boya ve Malzeme Satın Alınması

Rektörlük

394.238.000.- TL

287.- $

 

Fayans ve Yapıştırıcı Malzeme Satın Alınması

Fen Edebiyat Fakültesi

2.428.145.000.- TL

1.767.- $

 

OMÜ Öğrenci Merkezi İnternet Hatlarının Çektirilmesi

Rektörlük

23.482.000.000.- TL

17.087.- $

 

Çöp Sepeti, Çöp Konteyneri, Geri kazanım Kutuları

Rektörlük

29.387.015.000.- TL

21.383.- $

 

Yangın İhbar Hattı ve Telefon Hattı Yaptırılması

Rektörlük

8.151.086.000.- TL

5.931.- $

 

Yangın Dolapları ve Hattı Yaptırılması

Rektörlük

7.197.528.000.- TL

5.237.- $

1 Adet 

Yazıcı

Fen Bilimleri Enstitüsü

510.000.000.- TL

371.- $

 

Trafik Dubaları Satın Alınması

Rektörlük

2.183.000.000.- TL

1.588.- $

 

GENEL TOPLAM

643.208.985.260.- TL

468.027.- $

2005

 

Öğrenci Merkezi

İnternet Salonunun Tefrişinin Yapılması

Rektörlük

28.320,00.- YTL

20.978.- $

1.35.- YTL


İhalesi yapıldı

OMÜ Açık Hava (Kır) Kafeteryası Yaptırılması

Rektörlük


--------------------


--------------

100 Adet

Beton Çiçeklik Alımı

Rektörlük

4.720,00.- YTL

3.496.- $

 

GENEL TOPLAM

33.040,00.- YTL

24.474.- $

2006

1525 Adet

1500 Adet

1500 Adet

Kitap Ayracı

Tükenmez Kalem

Anahtarlık

Rektörlük

3.059,15.- YTL

2.266.- $

1.35.- YTL

1 Nolu Hakediş

2 Nolu Hakediş

KDV Tefkikatı

 3 Nolu Hakediş

3 Ek Hakediş

4 Nolu Hakediş

5 Nolu Hakediş

TOPLAM

OMÜ Açık Hava (Kır) Kafeteryası Yaptırılması

Rektörlük

112.973,37.- YTL

85.166,32.- YTL 10.074,90.- YTL

107.824,54.-YTL

40.053,16.-YTL

104.561,92.-YTL

111.093,71.-YTL

571.747,92.-YTL

83.684.- $

63.086.- $

 7.463.- $

79.870.- $
29.669.- $

77.453.- $

82.292.- $

423.517.-$

1 Nolu Hakediş
2 Nolu Hakediş
3 Nolu Hakediş


TOPLAM

OMÜ Açık Hava (Kır)
Kafeteryası İkmal İnşaatı

Rektörlük

134.566,92.-YTL
61.639,74.-YTL
34.109,66.-YTL


230.316,32.-YTL

99.679.- $
45.659.- $
25.266.- $


170.604.-$

20 Adet

(118,5x175 cm)

200 Adet

(50x70cm)

Bahar Şenliği için Afiş Yapımı Rektörlük

585,99.-YTL

434.-$

228,41 m

54,58 m²

Alüminyum Doğrama

6mm Cam

Sağlık Uygulama ve

Araştırma Hastanesi

9.636,29.-YTL 7.138.-$
2 Adet Bilgisayar Monitörü Fen Edebiyat
Fakültesi

Mali Değeri Yok

3 Adet
5 Adet
Bilgisayar Monitörü
Bilgisayar Kasası
Mühendislik Fakültesi

Mali Değeri Yok

 

GENEL TOPLAM

815.345,67.- YTL

603.959.- $

2007

 

O.M.Ü. Amblemli Hediyelik Malzeme

Rektörlük

22.240,35- YTL

16.474.-$

1,35.- YTL

400 Adet

(50x70cm)

Bahar Şenliği için Afiş Yapımı Rektörlük

708.00- YTL

524.-$

1 Nolu Hakediş
2 Nolu Hakediş
3 Nolu Kesin Hakediş

TOPLAM

O.M.Ü. Açık Hava (Kır) Kafeteryası Çevre Tanzimi ve Mutfak Tesisatı İnşaatı Rektörlük 59.370,46.- YTL
138.400,30.- YTL
19.348,41.- YTL

217.119,17-YTL
43.978.- $
102.519.- $
14.332.-$

160.829.-$

 

GENEL TOPLAM

240.067,52.- YTL

177.827.- $

2008

85 Adet O.M.Ü. Amblemli Duvar Saati Rektörlük 1.721,45.-YTL 1.285.-$

1,34.- YTL

  O.M.Ü. Amblemli Hediyelik Eşya Rektörlük 4.632,64.-YTL 3.457.-$
  O.M.Ü. Amblemli Hediyelik Eşya Rektörlük 5.724,00.-YTL 4.272.-$
  O.M.Ü. Amblemli Hediyelik Eşya Rektörlük 7.125,01.-YTL 5.317.-$

64 Adet

21 Adet

Kitap

Cd

Çocuk Hastanesi Hemotoloji - Onkoloji Bölümü Çocuk Odası Mali Değeri Yok

86 Adet

27 Adet

Okuma Kitabı

Boyama Kitabı

Çocuk Hastanesi Çocuk Oyun Odası - KBB A.B.D. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Ünitesi Mali Değeri Yok
17 Adet Duvar Saati ve Kalem Pil Rektörlük 350.36.-YTL 161.-$
2172 Adet Üniversiteler Arası Futbol Turnuvası Yiyecek ve İçecek Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 1,093.49.-YTL 816.-$
7 Adet Akademik Giysi(Cübbe) Rektörlük 700.00.-YTL 522.-$
1 Adet Ford Yeni Transit 350 L Minibüs TDCi 2009 Rektörlük 40.889.89.-YTL 30.515.-$
    GENEL TOPLAM 62.236,84.- YTL 46.445.- $

2009

50 Adet Akademik Giysi(Cübbe)

Rektörlük

4.050,00.- TL

2.396.- $

1,69.-TL

  Çerçeveli Seramik Pano,
Kilim Pano,
Çerçeveli Nakış İşlemeli Pano,
Atatürk Resimli Tabak,
Bandırma Resimli Tabak

Rektörlük

3.045.00.- TL

1.903.- $

1,60.-TL

  Vakıf tanıtım amacıyla bağışlanan malzemeler

Rektörlük

41.101.09.- TL

26.517.- $

1,55.-TL

400 Adet
21.000 Adet
8. Bahar Şenliği için Afiş ve Bilet yapımı

Rektörlük

1.314.52.- TL

848.- $

1,55.-TL

2 Adet Akademik Giysi(Akademik Biniş)

Rektörlük

2.750,00.- TL

1.846.- $

1,49.-TL

  O.M.Ü.' ye kayıt için gelen öğrencilere Bloknot, Kalem, ve Kahvaltılık Ürünleri verilmesi

Rektörlük

2.338.61.- TL

1.570.- $

1,49.-TL

  Hastane acil girişindeki 8 m2 Depo ve 6 m2 Büfe

Rektörlük

Mali Değeri Yok

200 Adet Kristal Atatürk Heykeli

Rektörlük

5.900.00.- TL

3.960.- $

1,49.-TL

  H-4 ve K-19 No'lu konutların tefrişi

Rektörlük

6.000.00.- TL

4.027.- $

1,49.-TL

  O.M.Ü. Uzaktan Eğitim Mrk. Cihazları nakli

Rektörlük

313,75.- TL

215.- $

1,46.-TL

600 Adet Dük kravat

Rektörlük

4.212.- TL

2.885.- $

1,46.-TL

   

GENEL TOPLAM

75.470,97.- TL

49.130.- $

2010

50 Adet Akademik Giysi(Cübbe)

Rektörlük

4.455,00.- TL

3.051.- $

1,48.-TL

  Kilim Pano,
Çerçeveli Nakış İşlemeli Pano

Rektörlük

7.195.00.- TL

4.928.- $

1,48.-TL

  Promosyon Hediyelik Malzemeler

Rektörlük

18.703.00.- TL

12.169.- $

1,48.-TL

  Araç Bağışı

Rektörlük

Mali Değeri Yok

50 Adet Çöp Kovası

Rektörlük

3.835.00.- TL

2.573.- $

1,48.-TL

  Çanakkale Şehitliği'ne Anma Ziyaretine Giden OMÜ Öğrencilerine Yolluk Malzemeleri

OMÜ Öğrenci Konseyi

523.50.- TL

1.570.- $

1,48.-TL

  3 Motorlu Hasta Karyolası

OMÜ Araştırma Hastanesi

100.588,42.- TL

67.965.- $

1,48.-TL

  Promosyon Hediyelik Malzemeler

Rektörlük

68.300.76.- TL

46.149.- $

1,48.-TL

30 Adet Çöp Kovası

Rektörlük

2.655.00.- TL

1.794.- $

1,48.-TL

22.500 Adet 9. Bahar Şenliği için Bilet yapımı

Rektörlük

619.50.- TL

419.- $

1,48.-TL

  Rektörlük araçlarına sundurma yapılması

Rektörlük

23.877.30.- TL

16.133.- $

1,48.-TL

  Fen Edebiyat Fakültesi Giriş Kapıları

Rektörlük

8.176.09.- TL

8.049.- $

1,48.-TL

50 Adet Akademik Giysi(Akademik Biniş)

Rektörlük

4.445.00.- TL

3.010.- $

1,48.-TL

100 Adet OMÜ 35. Yıl Aramağan Kitabı Basım Ücreti

Rektörlük

20.027,55.- TL

13.532.- $

1,47.-TL

50 Adet Bahçe Tipi Çöp Kovası

Rektörlük

4.425,00.- TL

3.010.- $

1,47.-TL

35 Adet Bahçe Tipi Çöp Kovası Bakım ve Onarım

Rektörlük

3.097,00.- TL

2.093.- $

1,47.-TL

37 Adet Bahçe Tipi Çöp Kovası Bakım ve Onarım

Rektörlük

3.433,80.- TL

2.336.- $

1,47.-TL

1 Adet 42" LCD TV

Veterinerlik Fakültesi

1.538.90.- TL

1.039.- $

1,47.-TL

  Yabancı Öğretim Elemanlarının Kalacağı OMÜ Lojmanlarının Tefrişi

Rektörlük

6.900,00.- TL

4.493.- $

1,47.-TL

  Anıtkabir'e giden OMÜ öğrencilerine verilen yolluk gıda malzemeleri

Rektörlük

119,52.- TL

81.- $

1,47.-TL

  Kayıt için gelen ve yurtlar ile misafirhanlerde konaklayan öğrencilere ikram edilen kahvaltılık

Rektörlük

441.09.- TL

300.- $

1,47.-TL

  OMÜ Öğrenci Genç Girişimci Mezuniyeti Töreni İkramları

Rektörlük

186,71.- TL

127.- $

1,47.-TL

1 Adet Gezginler Kulübü Derneği Kitap

Rektörlük

150,00.- TL

102.- $

1,47.-TL

   

GENEL TOPLAM

283.703,14.- TL

193.353.- $

2011

 33 Adet

Bahçe Tipi Çöp Kovası

Rektörlük

3.770,10 TL

1.984 $

1,90.-TL

 1 Adet

Fen Edebiyat Fakültesi Girişine Takılan Otomatik Kapı

Rektörlük

3.735,88 TL

1.966 $

 

Uluslararası Bilardo Turnuvası Yol Masrafı

Rektörlük

1.197,67 TL

630 $

 

OMÜ Makam ve Misafir Araçları İçin Kapalı Garaj Yapımı

Rektörlük

9.050,00 TL

4.763 $

OMÜ'ne Fotoğraf Makinesi Bağışı

Rektörlük

7.668,82 TL

4.036 $

 

Tıp Öğrenci Kongresi Konaklama

Rektörlük

4.120,00 TL

2.168 $

 100'er Adet

OMÜ ve VAKIF Logolu Duvar Saati

Rektörlük

8.684,80 TL

4.570 $

 

Gürcistan'dan OMÜ'ye ziyarete gelen öğrencilere ikram

Rektörlük

280,00 TL

147 $

 

OMÜ Antetli Hediyelik ve Promosyon Malzemeler

Rektörlük

34.851,30 TL

18.343 $

 1 Adet

OMÜ'YE Eng. Milli Sporcu İçin Tekerlekli Sandalye

Rektörlük

12.000,00 TL

6.315 $

 

OMÜ Tercih Rehberi İlan Bedeli

Rektörlük

3.540,00 TL

1.863 $

 

OMÜ Plaket ve Flama

Rektörlük

4.126,80 TL

2.172 $

 

Fen Edebiyat Fakültesi Santral Cihazı Bağışı

Rektörlük

1.180,00 TL

621 $

 15 Adet

Süt Sağım Cihazı

Araştırma ve Uygulama Hastanesi

11.505,00 TL

6.055 $

 

GENEL TOPLAM

109.464,59 TL

57.613 $

 
Vakıf Tarafından Yapılan Bağışların Genel Toplamı
3.946.730,17.- TL 3.547.029.-$

 

YIL

MİKTAR

YAPILAN BAĞIŞ

BAĞIŞ YAPILAN BİRİM

TUTAR  TL / YTL

TUTAR USD

1993-94-95-96-97

47 Adet

37 Ekran Renkli TV

Rektörlük

Bugünkü Değeri

150,00.- TL

Toplam: 7.050,00.-TL

5.223.- $

1993-94-95-96-97

21 Adet

Telefon Aparatı

Rektörlük

Bugünkü Değeri

25,00.- TL

Toplam: 525,00.-TL

389.- $

     

OMÜ VAKFI TARAFINDAN OYDEM’E YAPILAN YARDIMLAR

YILLAR

YAPILAN BAĞIŞ

TUTAR TL

TUTAR USD

1997

Çeşitli Malzeme ve Demirbaş Yardımları

1.115.104.563.-TL

7.107.-$

Öğretim Üyeleri

Maddi Ödülleri

480.000.000.-TL

3.059.-$

1998

Çeşitli Malzeme ve Demirbaş Yardımları

1.611.723.775.-TL

6.195.-$

Öğretim Üyeleri

Maddi Ödülleri

1.017.162.000 .-TL

3.910.-$

1999

Çeşitli Malzeme ve Demirbaş Yardımları

3.347.168.922 .-TL

7.803.-$

Öğretim Üyeleri

Maddi Ödülleri

5.172.388.000 .-TL

12.058.-$

2000

 

 

Çeşitli Malzeme ve Demirbaş Yardımları

1.647.220.000 .-TL

2.705.-$

Öğretim Üyeleri

Maddi Ödülleri

7.144.200.000 .-TL

11.734.-$

TOPLAM TUTAR

( TL/$ )

21.534.967.260 .-TL

54.571.-$

 


Vakıf Yurt Dışı Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim elemanlarına yapmış oldukları yurt dışı yayınlar karşılığında ödüller verilmektedir.


2014 Yılı İtibarı ile 129.393,77 TL Ödül verilmektedir.

OMÜ VAKFI TARAFINDAN ÖĞRETİM ÜYELERİNE ÖDENEN YURTDIŞI
BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK  ÖDÜLLERİ

YILLAR

TL KARŞILIĞI TUTAR $ KARŞILIĞI TUTAR

1999

6.586.826.000 TL

15.355 $

2000

------------- -------------
2001 7.904.600.000 TL 4.248 $
2002 19.025.160.000 TL 12.290 $
2003 25.673.000.000 TL 16.834 $
2004 56.828.968.000 TL 41.351 $
2005 70.177,39 YTL 51.983 $
2006

74.142,46 YTL

51.488.-$

2007 90.109,08 YTL 67.751.-$
2008 123.869,30 TL 101.532.-$
2009 107.755,56 TL 72.808.-$
2010 113.560,18 TL 71.874.-$
2011 124.332,96 TL 69.074.-$
2012 141.751,26 TL 79.635.-$
2013 159.234,92 TL 74.758.-$
2014 129.393,77 TL 55.534.-$

TOPLAM

1.251.236,45 TL

794.707 $

 
Vakıf Burs Yönetmeliğine göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerine karşılıksız olarak 8 ay süreyle burs verilmektedir. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim döneminde 200 öğrenciye ayda 200,00 TL burs verilmektedir.

OMÜ VAKFI TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLAR

YILLAR

BURSİYER SAYISI

SÜRE

BURS MİKTARI

TOPLAM TUTAR

DOLAR KARŞILIĞI

TOPLAM TUTAR ($)

1994-95

75 Kişi

9 AY

300.000 TL

202.500.000 TL

5,99.-$

4.403.-$

1995-96

80 Kişi

9 AY

750.000 TL

540.000.000 TL

8,93.-$

6.429.-$

1996-97

100 Kişi

9 AY

1.500.000 TL

1.350.000.000 TL

9,56.-$

8.604.-$

1997-98

150 Kişi

9 AY 2.500.000 TL

3.375.000.000 TL

9,60.-$

12.960.-$

1998-99

250 Kişi

9 AY 5.000.000 TL

11.250.000.000 TL

11,65.-$

26.212.-$

1999-2000

200 Kişi

8 AY 15.000.000 TL

24.000.000.000.-TL

24,63.-$

39.408.-$

2000-01

250 Kişi

8 AY 25.000.000 TL 50.000.000.000 TL

13,43.-$

26.860.-$

2001-02

100 Kişi

8 AY 50.000.000 TL 40.000.000.000 TL

32,29.-$

25.832.-$

2002-03

125 Kişi

8 AY 75.000.000 TL 75.000.000.000 TL

49,17.-$

49.170.-$

2003-04

150 Kişi

8 AY 100.000.000 TL 120.000.000.000 TL

72,76.-$

87.312.-$

2004-05

150 Kişi 8 AY 100,00 YTL 120.000,00 YTL

74,07.-$

88.888.-$

2005-06

150 Kişi 8 AY 100,00 YTL 120.000,00 YTL

69,44.-$

83.333.-$

2006-07

150 Kişi 8 AY 100,00 YTL 120.000,00 YTL

69,44.-$

83.333.-$

2007-08

150 Kişi

8 AY 100,00 YTL 120.000,00 YTL

76,92.-$

92.307.-$

2008-09

150 Kişi

8 AY 100,00 YTL 120.000,00 TL

65,79.-$

78.947.-$

2009-10

150 Kişi

8 AY 125,00 TL 150.000,00 TL

84,46.-$

101.351.-$

2010-11

180 Kişi

8 AY 125,00 TL 180.000,00 TL

83,33.-$

120.000.-$

2011-12

180 Kişi

8 AY 125,00 TL 180.000,00 TL

68,30.-$

98.360.-$

2012-13

180 Kişi

8 AY 125,00 TL 180.000,00 TL

69,50.-$

101.123.-$

2013-14

180 Kişi

8 AY 150,00 YTL 216.000,00 TL

68,18.-$

98.181.-$

2014-15

150 Kişi

8 AY 150,00 TL 216.000,00 TL

66,66.-$

96.000.-$

2015-16

180 Kişi

8 AY 150,00 TL 216.000,00 TL

47,62.-$

68.571.-$

2016-17

150 Kişi

8 AY 150,00 TL 180.000,00 TL

41,66.-$

50.000.-$

2017-18

200 Kişi

8 AY 150,00 TL 240.000,00 TL

41,66.-$

66.500.-$

2018-19

200 Kişi

8 AY 200,00 TL 320.000,00 TL

37,50.-$

60.000.-$
     

GENEL TOPLAM (TL)

3.003.717,50.- TL

GENEL TOPLAM  ($)

1.508.084.- $

Arşiv Görüntüleri İçin Tıklayınız...
[1] [2] [3]              
Yukarı gitmek için tıklayınız...

 

 
    © Copyright 2005-2019 |Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Resmi Web Sayfasıdır.Tüm Hakları Saklıdır.